• Нашите конзерви не содржат БПА и се произведени според најсовремените правила за безбедност на храната. Тоа е само уште еден од начините со кој Глобус води грижа за вашето и здравјето на вашето семејство.