Секако. Секој производ има свој код кој е запишан на пакувањето и на тој начин може да се прати целото производство. Врз основа на кодот точно се знае кога било производството и на која линија.