Кога станува збор за Глобус производите, може. Зошто? Бидејќи зеленчукот е само термички обработен и по ставањето во конзервата, се пакува (вакумира) со новата вакумска технологија со што се чуваат самите производи од расипување. Не се додаваат непотребни адитиви.