Регистриран и заштитен бренд во повеќе од 50 земји ширум светот. Компанијата ги продава своите производи под заштитниот знак GLOBUS во земјите од централна и источна Европа.