• Нашите конзервирани производи содржат повеќе суровина од традиционалните пакувања поради вакумската технологија.
  • Покрцкави, со повеќе хранливи состојки, повеќе боја и едноставно повеќе зеленчук.
  • Поради примената на технологијата за вакумирање, нашите производи содржат најмногу до 20% вода. Со самото тоа остануваат покрцкави, имаат интензивна боја и се многу вкусни.
  • А тоа што е најважно, добивате повеќе зеленчук!